Firma Farby KABE Polska Sp. z o.o. opracowała, wdrożyła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania obejmujący wszystkie regulacje wynikające z normy PN-EN ISO 9001:2009 i PN-EN ISO 14001:2005 oraz całokształt działań związanych z projektowaniem, produkcją oraz handlem naszych wyrobów. Farby KABE Polska Sp. z o.o. planuje działania związane ze zidentyfikowanymi, znaczącymi aspektami środowiskowymi zgodnie z polityką środowiskową, a celami środowiskowymi i procesami.

Planowanie ochrony środowiska obejmuje:
– wymagania prawne i inne uregulowania (umowy, porozumienia, własne standardy);
– identyfikację aspektów środowiskowych kwalifikacje personelu;
– określenie wymagań dla urządzeń biorąc pod uwagę zagadnienia ochrony środowiska;
– sporządzanie planów przeglądów i konserwacji urządzeń łącznie ze sprawdzeniem ich   przydatności ze względu na ochronę środowiska i kryteria oceny aspektów.

Firma Farby KABE Polska Sp. z o.o. zidentyfikowała wszystkie aspekty środowiskowe występujące w firmie poprzez szczegółową analizę wszystkich elementów działalności.

Uwzględniono w niej:
– Pośredni wpływ na środowisko, czyli aspekty środowiskowe związane z rozwojem procesu realizacji świadczeń  (np. wybór materiałów, urządzeń i metod realizacji usług).
– Wpływ na środowisko w łańcuchu konfiguracji tworzenia wartości przez własną działalność, czyli te towary i usługi, które są zakupywane od dostawców.
– Wpływ na środowisko w łańcuchu przed własną działalnością, czyli te towary i usługi, które są zakupywane od dostawców.
– Wpływ na środowisko w łańcuchu po tzn. wpływ związany ze stosowaniem i utylizacją narzędzi i materiałów
  stosowanych do realizacji usług budowlanych.
– Ocenę przy różnych uwarunkowaniach operacyjnych.

Firma stosuje stałe monitorowanie i pomiary wielu parametrów procesów, pokazując tym zdolność do przestrzegania wymagań związanych z ochroną środowiska oraz umiejętności osiągania zaplanowanych celów środowiskowych.

Nowoczesne farby lateksowe PROLATEX i OPTILATEX z oferty farb do wnętrz Farby KABE Polska Sp. z o.o. nie posiadają lotnych związków organicznych (w skrócie LZO) i mogą być stosowane w obiektach użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia: salach operacyjnych, oddziałach szpitalnych, przychodniach; zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego.

Zastosowanie systemów ociepleń ścian zewnętrznych budynków z oferty Farby KABE Polska Sp. z o.o. pozwala na ograniczenie zapotrzebowania na energię cieplną, a tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

W nowatorskiej technologii materiałów elewacyjnych NOVALIT (która ma zastosowanie przy pracach renowacyjnych, ociepleniowych systemach antyrysowych, przy renowacji obiektów zabytkowych) istotą i cechą charakterystyczną tych wyrobów jest zastosowanie do produkcji niskoalkalicznego i częściowo spolimeryzowanego potasowego szkła wodnego, które w odróżnieniu od zwykłego szkła wodnego nie jest zaliczane do substancji niebezpiecznych. W związku z tym wyroby serii NOVALIT, w odróżnieniu od klasycznych wyrobów krzemianowych (silikatowych) nie są klasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Dodatkowo podczas aplikacji na budowie produkty NOVALIT nie wymagają zastosowania rygorystycznych wymogów BHP, bo w procesie produkcji obniżona zostaje ich alkaliczność.

Do produkcji gotowych wyrobów marki Farby KABE Polska Sp. z o.o. stosowane są surowce typowe dla ekologicznych wyrobów wodorozcieńczalnych: np. woda, biel tytanowa, wypełniacze i kruszywa węglanowe, dyspersje akrylowe, środki pomocnicze.

Ze względu na wodorozcieńczalny charakter produkcji i stosowanie bezpiecznych surowców nie są wymagane specjalne warunki pracy urządzeń i ludzi, a sam proces produkcyjny dzięki stosowaniu efektywnej instalacji odpylającej i własnej oczyszczalni popłuczyn po myciu urządzeń jest bezpieczny dla środowiska.

W procesie produkcyjnym stosowane jest:
• hermetyzacja ciągów technologicznych
• zapewnienie filtracji powietrza podczas dozowania surowców sypkich do procesu produkcyjnego;
• bezodpadowy system produkcyjny – zagospodarowanie wód popłuczynowych do następnych etapów produkcyjnych;
• wyeliminowanie z receptur wysokolotnych substancji rozpuszczalnikowych i zastąpienie ich przez ekologiczne  substancje wodorozcieńczalne.

Współpracując z firmą KABE FARBEN z Gossau, której historia i doświadczenie sięgają 100 lat, adoptujemy technologie, zatwierdzone przez szwajcarskie służby ochrony środowiska.
Działalność przedsiębiorstwa ukierunkowana jest na budowanie trwałego zaufania Klientów do produkowanych wyrobów oraz ciągłe umacnianie swojej pozycji rynkowej.

Powrót

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności oraz polityce cookies